በዙሪያችን በጣም አሰገራሚ ስዎች አሉ::እግዚአብሔር የሰጣቸውን ሰአት ገንዘብ እውቀት ጉልበት በግዜው የሚጠቀሙ: እነሱ በመንቀሳቀሳቸው ምክንያት የብዙ […]
ብዙዎቻችሁ… በብዙ ርሃብ: በብዙ እግር ጉዞ ወንጌል እንዲደርስ ምክንያት ሆናችዋል::አሁንም በሚሽን ስራ ላይ ገንዘባችሁ ብቻ ሳይሆን […]
በዚህ ዘመን ገበያ ላይ ቶሎ እየተሽጠ ያለው ውሽት ነው:: በዘማናችን ያልተዋሽን ወይም ያልዋሽን የለንም :: በስበር […]
ውድቀታቸው ውድቀታችን ይሁንየአንዳንዶች ልብ ያስቀናል! ሌሎች እንዲሳካላቸው ሌሎች እንባቸው እንዲታበስ የሌላው ሃዘን እንደ ራሳቸው ሃዘን : […]